Beste patiënten

Om uw dossier, het eGMD, te optimaliseren maakt uw huisarts een SUMEHR aan.

Een SUMEHR is een gedeeld gezondheidsdossier dat de belangrijkste medische gegevens van de patiënt bevat.

Deze gegevens kunnen opgevraagd worden door een wachtarts, arts van de wachtpost, spoedarts, … om uw gezondheidstoestand snel in te schatten en zo de best mogelijke zorg te bieden.

U kan rechtstreeks bij uw huisarts uw toestemming geven voor het aanmaken van een SUMEHR via uw elektronische identiteitskaart of thuis via www.patientconsent.be.

Op deze website vindt u ook bijkomende informatie: http://www.patientconsent.be

video-and-audio-patient-consent-soon-to-be-must-for-indian-cros