Op vrijdag 01/11/19 (Allerheiligen) en maandag 11/11/19 (Wapenstilstand) zal de praktijk gesloten zijn.
Voor medische hulp die niet kan wachten tot de volgende werkdag, kan u zich wenden tot de wachtpost in Pelt.
Zie https://www.huisartsenwachtpostnoordlimburg.be/