Afspraak maken

Afspraken maken

Alle artsen in de praktijk zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat zij het tarievenakkoord met de ziekenfondsen aanvaarden en de officiële tarieven aanrekenen die zijn vastgelegd in deze overeenkomst.

Voor volgende onderzoeken moet u een aparte afspraak maken:

  • wratten bevriezen
  • uitstrijkjes
  • oren uitspuiten

Indien u gelijktijdig ook andere klachten hebt, dient u op een ander moment hiervoor een afspraak te maken.

Voor volgende onderzoeken dient u steeds een dubbele afspraak te maken:

  • controle rijbewijs bij diabetes patiënten
  • controle longfunctie (blaastest) bij Dr. Joordens Pieter
    (u dient steeds de medicatie die u neemt mee te brengen en in overleg met uw huisarts te stoppen vóór het onderzoek)
  • sportonderzoek: dubbele afspraak bij Dr. Vanderhoydonck Dirk
  • Kleine heelkunde (bel hiervoor best naar het secretariaat om dit correct in te plannen)
  • Pre-operatieve onderzoeken

Vanaf nu kan u ook zelf 2 afspraken na elkaar maken door bij
Kies een onderzoek” de keuze “Consultatie voor 2 personen” te kiezen.

Maak nu een afspraak