1

Beste patiënten

Om iedereen zo vlot mogelijk te kunnen helpen,

vragen wij u om voor geplande onderzoeken (zoals uitstrijkjes en hartfilmpjes)

een APARTE afspraak te maken en dit niet te combineren met acute klachten.

Alvast bedankt voor uw begrip.

Beste patiënten

Om uw dossier, het eGMD, te optimaliseren maakt uw huisarts een SUMEHR aan.

Een SUMEHR is een gedeeld gezondheidsdossier dat de belangrijkste medische gegevens van de patiënt bevat.

Deze gegevens kunnen opgevraagd worden door een wachtarts, arts van de wachtpost, spoedarts, … om uw gezondheidstoestand snel in te schatten en zo de best mogelijke zorg te bieden.

U kan rechtstreeks bij uw huisarts uw toestemming geven voor het aanmaken van een SUMEHR via uw elektronische identiteitskaart of thuis via www.patientconsent.be.

Op deze website vindt u ook bijkomende informatie: http://www.patientconsent.be

video-and-audio-patient-consent-soon-to-be-must-for-indian-cros

kidskaart

Beste patiënten

Gelieve voor uw kinderen jonger dan 12jaar altijd hun KIDS-ID mee te brengen,

dit om de verbinding met de eHealthserver te garanderen.

Deze kaart is verkrijgbaar op het gemeentehuis.